Årsberetning 2019

Endnu engang er et år gået, og desværre med nye skader på vor Mølle, maling af møllen udv., og rep. af svandsen på møllen.

Pappet på magasinet og maskinhuset er ordnet og regningen er betalt, af Bevaringsfonden Guldborgsund,og Sonningfonden.

Vi bliver desværre kun langsomt færre medlemmer, i 2018 var vi kun: 69

Alle bedes opfordre Naboer / Familie / Venner / Børn / Forældre til at støtte Møllen ved at blive medlem, da jo flere vi er, jo større støtte kan vi få.

Bestyrelsen er ændret i år, da 2 medl. har meldt fra pga. sygdom, men suppleanterne er trådt ind.

Året startede med Ost og rødvin for alle, der havde hjulpet i 2017, en herlig aften, som tak for hjælpen omkring møllen. Vi var ca. 25 deltagere, og jeg tror at alle blev mætte og havde en dejlig aften.

Dette er en tradition som skal fastholdes.

Generalforsamling var det næste arr. og blev afholdt med desværre alt for få deltagere.

Der er opsat en gl. fjedervogn og en stubmøllemodel, og der var flere hjælpere til denne dag. Tak for det.

Sommeren kom med Mølledag, Kræmmere og Maratonløb. Byen havde samtidig åbent garagesalg samt andre aktiviteter, og der har været åbne døre, hver tirsdag, i skolernes ferie. Der kommer ikke så mange gæster, men dem der kommer får en guidet rundtur i møllen, samt gratis kaffe.

Disse dage bruger vi også til at vedligeholde møllen, og vi er som regel 4 personer, der jobber med alt muligt, græsslåning, maling, ukrudt og små reparationer. Der må gerne møde flere op til disse tirsdage, for selv om vi små arbejder, hygger vi også.

Vi har holdt et grillarr. med mange deltagere, og vedtaget, det gør vi igen.

Hvis der er nogle, der har andre forslag til arrangementer (kagedag, byttedag, herrefrokost, damefrokost, spilledag, sangaften osv.) så kom frem med det. Møllen skal bruges.

Julemarkedet blev vel overstået med knap 330 gæster og et overskud på ca. 17.000, som bruges på den daglige drift, el, renovation, benzin, maling, små reparationer, møder osv. osv.

Nye stadeholdere er velkomne.

 

Møllen bruges også til udlejning, men desværre er der ikke ret mange der bruger den. I 2018 var møllen udlejet 10 gange plus vor egne arr.

Alle opfordres til at udbrede budskabet. I 2019 er der 6 reservationer.

En tak til bestyrelsen for et dejligt år og godt samarbejde.

Nytårsønske: flere tilsagn om fondstilskud, til flere projekter, som vi har: maling, svands rep. osv.

 

Bo

Formand for Majbølle Møllelaug

12/3 2019

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug