Generalforsamling, Majbølle Mølle 2019

1. Bjarne Kølle blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

2. Formandens beretning blev godkendt, se bilag 1 for beretning. 3. Der var ingen indkomne forslag.

4. Regnskabet, se bilag 2 blev godkendt.

5. Budget for 2019 blev fremlagt og godkendt (se bilag 2) Balance blev godkendt.

6. Næste års kontingent er uændret; 130,-kr pr. Medlem.

7. Eneste bestyrelsesmedlem på valg var Bo Skov A, han modtog genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen er Tonny Bramsen. Bestyrelsen består nu af 6 personer.

8. Som suppleant blev Peter Flittner valgt.

9. Bilagskontrollanter blev Knud Arne Pedersen og Bjarne Kølle. Bilagskontrollantsuppleant er Bent Markersen.

10. Evt. Her blev diskuteret flere ting: -Julemarked udvidet med 1 t, så det lukker kl.16. -Mere reklame for markedet, måske via en presseansvarlig. -Måske at flytte markedet en uge frem eller tilbage.-Skrabelotteri til at sælge når der er større arrangementer. -deling af græsslåning via et arbejdsskema, hvor man har en fast uge, evt. Pr måned.

Referent Elsebeth Gram

Bilag 1 er formandens beretning, bilag 2 er regnskabet. Fremmødte personer 15

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug