Dansk MølledagDansk Mølledag  holdes altid den tredie søndag i juni måned - i 2014 søndag den 15. juni

Mere end 100 vand- og vindmøller lukker portene op for publikum.

Tema for Dansk Mølledag 2014 er Møllehistorier, og vi opfordrer de deltagende møller til at samle og fortælle historier om deres mølle.

Målet med Dansk Mølledag er at skabe opmærksomhed om vore gamle vand- og vindmøller for derigennem at øge forståelsen for bevarelsen af denne del af vor kulturarv.
 

Majbølle Mølle er åben fra kl. 10 til kl 15


Flere andre europæiske lande - Holland, Tyskland, Belgien, Sverige m.fl. fejrer også national mølledag på bestemte dage hvert år. Vi er således med i en kulturel fejring af alle de gamle møller i hele Europa. Ca. 100 danske møller deltager, og vi forventer, at der vil være over 50 arbejdende vand- og vindmøller, der producerer mel og el, såfremt vejret tillader det.

Mange deltagende møller har aktiviteter for børn og voksne. Melsalg og snobrødsbagning, folkedans, musik og kulturhistorie med udstillinger ude og inde. Møllelaugenes frivillige hjælpere vil fortælle og demonstrere møllerne i funktion.

Møllepuljen og Dansk Møllerforenings hjemmesider kan man hurtigt finde de møller, der er nærmest den egn eller det område, hvor man bor. På begge hjemmesider kan du bl.a. finde uddybende information om mølleriets historie i Danmark, kort over de deltagende møller, fotos m.m.

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug