Referat fra Generalforsamlingen 18. marts 2013
Der var 13 personer til spisning, (kylling i karry m. ris) og i alt 18 personer til generalforsamlingen.
1. Bjarne  fra  Præstestæde, blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning ,  (vedlagt ) blev godkendt med klapsalver.
3. De indkomne forslag til vedtægtsændringer blev godkendt.
4. Regnskabet for 2012 blev godkendt med klapsalver.
generalforsamling-2013-1.jpg
5. Budgettet for 2013 vedtaget.
6. Der blev ingen forhøjelser af kontingentet.   (Fortsat 120kr. pr. person).
7. Lis Jørgensen og Allan Vanman Nielsen blev valgt til bestyrelsen. 
Ebbe Rysse ønskede ikke længere at være i bestyrelsen, og vi manglede 1 person , så vi var fuldtallig.
8. Benny Jørgensen blev valgt som Bestyrelses sup. og fortsætter sammen med Sv. Erik Bech.
9. Bjarne og Elsebeth fortsætter som revisorer. Elsebeth er indtrådt pga. sygdom hos Jytte.
10.  evt. Debatten var fin. Der blev foreslået at man atter kaldes for revisorer.
Der blev foreslået at sætte en person til at hjælpe /oplæres sammen med vor kasserer.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 2030
 
 
Formandens beretning til generalforsamlingen.
 
På generalforsamlingen sidste år, blev jeg valgt ind i bestyrelsen og på
førstkommende bestyrelsesmøde fik jeg lige vredet armene om på ryggen af 4 kvinder, som sagde at jeg skulle være formand og man må jo bøje sig for overmagten, men jeg er glad for det valg for det har været et rigtigt godt år for Møllen. Jeg vidste ikke meget om møllen men havde heldigvis vores gamle formand, Bo, som jeg har trukket meget på og det er jeg glad for, at han ville være behjælpelig når jeg ikke vidste hvordan.
 
Vi har fået penge fra 3 fonde Mærsk 500.000 - Landsdistriktspuljen 300.000 og LAG 250.000 til restaureringen af møllehatten og vingerne og har fået en rigtig god tømmer dertil. C. Palle og hans medhjælper Jørn Nielson som er en gammel møllebygger og har givet C. Palle mange gode råd til hvordan sådan noget laves, men C. Palle er ikke helt grøn med hvordan man laver en mølle, han har arbejdet på Kettinge mølle og Gedesby mølle som han også kører, når der er brug for det og har lovet os, at han vil oplære os til at køre møllen selv.
 
generalforsamling-2013-2.jpg
I begyndelsen af februar fik vi den nye aksel sat på plads, og hvis vejret arter sig til den gode side satser vi på, at vingerne er på inden udgangen af april.
Vi har haft nogle arrangementer i det forløbne år, på mølledagen havde vi fået 22 kræmmere til at stille op med deres varer og der var kaffe og kage og alle var glade, for vejret var med os. (Kan lige sige at ud af de 22 kræmmere har de 14 ønsker at stille op igen i år, så noget har da været godt.)
Så havde Bo og Ulla fået lavet en maleri udstilling, der hed 20-20 Lolland-Falster, som trak mange mennesker til og det vil også blive gentaget.
Vores julemarked gik også over al forventning, vi slog rekord i overskud, det kan vi kun takke alle dem der stillede op frivillig og ikke mindst alle vores sponsorer, uden dem var det ikke gået. Så en STOR TAK TIL DEM og håber at de igen vil stille op næste gang. 
Vi stillede op til juleoptoget som Handelsstandsforeningen, Sakskøbing laver hvert år. Formandens Skoda var lavet om til rensdyr og trak en gammel slæde, som var stillet op på en trailer med julelys og Julemanden og hans kone og 2 små nisser. Ingen var i tvivl om hvor vi kom fra, men vandt desværre ikke, men vi viste fanen.
I år på mølledagen vil vores gamle mølle blive genindviet, og vil male korn,for første gang i mange år og igen vil der være kræmmere, og Sakskøbing Garden kommer, plus en del flere ting, som jeg ikke vil røbe nu.
mvh. Bramsen formand 
   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug