BORGERMØDE om MAJBØLLE MØLLE´S fremtid

Mødet holdes D. 5 MAJ 2011 KL 1900 i MAJBØLLE MØLLE
 
Som alle ved er Møllen blevet stormskadet for et meget stort beløb.
Bestyrelsen for Møllelauget behøver din deltagelse på mødet, for om der skal arbejdes for møllens bevarelse, 
evt. i form af nyoprettet Landsbylaug.
Mød op og giv din mening tilkende.
På mødet tager vi stilling til om møllen skal forgå eller bestå
Vi behøver dit ord, for at fortsætte arbejdet.
Der bliver mulighed for at tilmelde sig som medlem af 
Møllelauget.

Du må gerne tilmelde dig mødet på tlf. 54770332/51207152
 

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug