KirkekaffeMøllen lagde lokaler til kirkekaffen efter årets høstgudstjeneste. Som det kan ses på billedet var lokalerne stuvende fulde. Lotte Bech og Peter Flittner stod for arrangementet med hjemmebag og kirkekaffe.

   
   
   
Sponsorer:
B 59
Civilingeniører
   
© Majbølle Møllelaug