1612
Majbølle Mølle omtales første gang i 1612 i de historiske kilder. Det skyldes, at kong Christian den IV. udskrev en ekstra skat på alle møller, for at rette op på rigets økonomi.
Mølleren i Majbølle hed dengang Niels Michelsen.

1625-1664
I denne periode figurerer Majbølle Mølle mærkeligt nok ikke i skatteregnskaberne. Har man glemt den? Er den brændt ned? Eller har den været så nedslidt, at den har været ude af drift? Det ved vi ikke.

1664
Nu dukker Majbølle Mølle igen op i "Hartkorns-Matriklen"; den ejes nu af hr. Simon, der var færgemand i Guldborg. Dengang fik man retten til at drive færgefart ved kongeligt privilegium og færgemændene blev ofte velhavende folk. Derfor er det ikke utænkeligt, at færgemanden hr. Simon i 1664 lod en ny mølle bygge til erstatning for resterne af den gamle Majbølle mølle.

1688-1710
I perioden drives Majbølle Mølle af flere forskellige møllere, som lejer den af "Hr. Simon Færgemands Børn".

1711
Nu har Majbølle Mølle fået ny ejer. Det er mølleren Christen Outte. Hans efterfølger som møller i Majbølle, Mathias, er sandsynligvis hans egen søn.

ca. 1760
Omkring dette tidspunkt fik Majbølle Mølle ny ejer, Johan Tønnesen, som var møller i Majbølle i ca. 40 år. Ifølge bogen "Danske Møller" fra 1934 stammer den sidste stubmølle i Majbølle netop fra 1760 og i sådant tilfælde blev den opført af Johan Tønnesen.

1804
I 1804 sælger Johan Tønnesen Majbølle Mølle til en møllersvend fra Radsted, Christen Andersen. Og herefter har Christen Andersens efterkommere bevaret Majbølle Mølle i slægtens eje i 178 år. Hans søn, Anders Christensen, overtog møllen i 1835 og sønnesønnen, Christen Andreas Andersen, blev møllens ejer fra 1875 - 1918.

1895-96
I 1895 lod Christen Andreas Andersen den gamle stubmølle i Majbølle fra ca. 1760 nedrive. I stedet opførte han i 1896 den nuværende store hollændermølle med et vingefang på 30 alen, bygget af møllebygger Niels Clausen i Toreby.