Møllen er en Hollandsk Mølle med galleri, men desværre har vind og vejr sat sit tydelige præg på Møllen.
En vinterstorm i 2006/2007 for over landet og sprængte stropperne, der holdt vingerne fast. Herefter begyndte vingerne at løbe baglæns og derved sprængtes nogle stolper i "hattehjulet".
Ved senere syn konstateredes det at der var diverse ting, der også trængte til en kærlig hånd. Stjærten til bremsen var rådden og tagpappet på hjørnerne over grundmuren på møllen, var utæt.
Disse skader blev lavet, men siden har Majbølle Møllelaug kæmpet med at skaffe midler til at få sat de smukke vinger på igen.
Det indsamlede beløb er opnået ved mange frivillige der har valgt at give en stor hånd ved Møllens julemarkeder samt Mølledagen, men også ved at stemme dørklokker og ansøge et utal af legater af en hver størrelse som i november 2012 viste sig at være nok til at vi kunne sætte i gang med at få sat Møllevinger på.

 

Valget af Møllebygger faldt på C. Palle som ud over at være interesseret i opgaven også er interesseret i at fremvise hvad han ellers har lavet, så derfor inviterede han Majbølle Møllelaugs bestyrelse til en fremvisning af Gedsby mølle som han også har restaureret og er med til at køre.

Da aftalen om renovering af Majbølle mølle var indgået meldte den første opgave sig, at finde træ til hoved akslen, det er jo sin sag at finde et stykke træ der har den rette fugtighed størrelse og ikke mindst krumninger til formålet.
Heldet var med os da Knuthenborg park havde en egestamme liggende som de ikke selv skulle bruge, det blev anslået at den havde ligget i ca.10 år og at stammen var ca. 275 år gammelt.
Efter at stammen var godkendt til formålet blev den kørt til Nysted savværk som kunne påtage sig at skære den til så stammen havde de rette proportioner til formålet.
Under kyndig vejledning af C.Palle og møllebyggeren fra Løve mølle kunne spændingen efter 6 timers arbejde med stammen udløses og stammen kunne godkendes.
Dette betød at arbejdet for alvor var sat i gang og stilladset kunne rejses.

 

 
Vejret på denne årstid sætter dog sine begrænsninger så derfor er det de næste par måneder mest på værkstedet og inde i selve møllen der foregår arbejde, men det skrider så godt frem at vi kan se frem til at åbne dørene til Majbølle mølle med de nye vinger og hvis vinden tillader det friskmalet mel til Mølledagen 2013.
En ting er helt sikkert, Majbølle Mølle bliver et smukt syn både fra E47 og inde fra
selve Møllen.