1988
Majbølle Mølle blev færdig restaureret og genindviet i 1988, sammen med motorvejstunnellen under Guldborgsund. Genindvielsen blev foretaget af Prins Henrik, og siden har Majbølle Mølle stået som et vartegn ved motorvejen, og er blevet beundret af alle, der har kørt syd– eller nordpå, samt af alle der dagligt færdes på vejene omkring Majbølle. Den gamle svinesti i sidebygningen er blevet omdannet til festsal/mødelokale. Rummet er blevet isoleret og der er indrettet køkkenfaciliteter og toilet. Og ved den gamle bagdør er der lavet en rampe, så man også kan komme til lokalerne uden at skulle gå på trapper. I årene der er gået er der lavet alle nødvendige reparationer, så møllen kan bestå.

2006
I 2006 blev hele omgangen udskiftet af firmaet Søren Munk Christensen, Sønder Alslev, da den var blevet så mør, at man ikke kunne færdes på den. Pengene til dette (ca. 250.000 kr.) ansøgte vi diverse fonde om og fik fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, Sakskøbing Kommune, Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond og Augustinus Fonden, det nødvendige beløb samt nok til at møllen kunne males.

Nytår 2006/7: En vinterstorm for over landet og sprængte stropperne, der holdt vingerne fast. Herefter begyndte vingerne at løbe baglæns og derved sprængtes nogle stolper i "hattehjulet".
Ved senere syn konstateredes det at der var diverse ting, der også trængte til en kærlig hånd. Stjærten til bremsen var rådden og tagpappet på hjørnerne over grundmuren på møllen, var utæt. (Samlet reparationspris 50.000 kr.) Atter søgte vi fonde og fik igen støtte af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål og Lolland-Falsters og Langelands Brandsocietets Fond og kan i 2008 udbedre skaderne.

2007
Møllen blev malet af malerfirmaet Ibsen, Nykøbing, som over sommeren malede det udvendige af møllen ned til omgangen, som jo var malet i forbindelse med udskiftningen. Nu er ting blevet lettere så der blev brugt lift til malerarbejdet. "Ibsen" sponsorerede herefter maling til omgangen og Multicenter SYD, Sundby, havde en "gør glad dag" hvor de hjalp os med at male resten.

2009
Sidste weekend før advent, afholdes det 20. julemarked i møllen. Der var opsat telt bag møllen så vi kunne have flere stadeholdere i år. Vi brugte hele møllen til stader og café. Vi var 12 fremmede stader og vor egne 4, som var café, juledekorationer, tombola og salg af gravpynt (Dette fremstilles af en lokal forretningsmand, og vi solgte med provision). Der var i år 965 gæster i løbet af de 2 dage, hvor vi holdt åbent fra 10 - 15. Der var mange af vore medlemmer, der var medhjælp på markedet, en enkelt havde været med i alle 20 år. Vi havde et stort overskud – ca. 27.000 kr. og en meget stor sponsorgruppe på ca. 100 forretninger og virksomheder i hele vort lokalområde. I februar holdes der et lille selskab for alle der har hjulpet på markedet og i løbet af året der gik.
 
2011 Stormskaden
Møllen blev ramt af stormskade i 2011, hvor hovedakslen gik ud af sit bagerste leje og løftede sig op gennem hatten. Det var en større skade hvor der atter måtte søges fonde om hjælp.
På mølledagen 2013 kunne møllen atter fremvises, i perfekt stand efter store reparationer.
 
2014 Nyt handikaptoilet
I 2014 opførtes en toiletbygning med et handicapvenligt toilet foran magasinbygningen. Dette blev udført af lokale håndværkere, med mange timers frivilligt arbejde af møllens medlemmer. Økonomien blev klaret via LAG/LAK midler.
På forsommeren i 2014 kunne vi se at den lodrette aksel til møllekværnen måtte skiftes, og heldigvis var vor økonomi så god at det kunne sættes i gang straks.
Akslen var udskiftet midt på sommeren.
25 års julemarkeds jubilæum, blev afholdt efter gamle traditioner, den sidste weekend før advent, og møllen blev besøgt af 625 gæster og der var en fint overskud.
 
Den daglige brug af Møllen
Møllen bruges i det daglige til diverse møder og arrangementer bl.a. bestyrelsesmøder, Dansk Mølledag (hvor alle landets møller holder åbent), efterårsarrangementer, rosenmarksvandring, krebsegilde, sangaftener eller hvad medlemmerne ønsker og naturligvis Julemarked. Endvidere bliver møllen udlejet til Møllelaugets medlemmer, til deres private fester og der er indkøbt et partytelt, der også udlejes.
Alt der tjenes ved disse arrangementer og fester bliver brugt til den daglige drift af Møllen.
Møllelauget har ved udgangen af 2014 ca. 70 medlemmer der betaler 120 kr. i kontingent om året.