5. september 1983 startede en stor arbejdsstyrke af unge arbejdsledige under ledelse af 2 faguddannede tømrere og en faguddannet murer, alle fra Beskæftigelsessekretariatets "Træværksted" i Maribo, på restaureringen af Majbølle Mølles ydre. For at sikre den historisk og fagligt korrekte restaurering fik Møllebygger John Jensen den overordnede ledelse som Møllelaugets konsulent. Man begyndte med at genskabe mølleomgangen efter de originale tegninger, da mølleomgangen skulle bære stilladserne ved den efterfølgende istandsættelse af møllens ydre beklædning.

3. november 1983 løftede en stor mobilkran møllehatten ned på jorden, hvor den videre restaurering af den skulle finde sted. Også den lynsplintrede vingeaksel og velle blev løftet ned, så nye aksler kunne tildannes nøjagtigt efter de originale. Umiddelbart efter begyndte restaureringen af møllens ydre beklædning, samt vinduer og døre. En stor del af møllens tværstivere måtte udskiftes og næsten hele møllens bræddebeklædning fornyes. Endelig blev hele møllen beklædt med 22.000 møllespåner fastgjort med 44.000 søm.

27.september 1984 var restaureringen af møllens ydre med tilhørende kornmagasin og motorhus fuldført, så man kunne holde rejsegilde. 2-300 mennesker overværede, at en mobilkran løftede de nye aksler, den færdigrestaurerede møllehat og det store krøjeværk på plads. Ved rejsegildet modtog Møllelauget store pengegaver fra Sakskøbing Byråd, en række pengeinstitutter og kreditforeninger, ligesom der oplæstes en meddelelse om at Dronningen havde skænket Majbølle Møllelaug 20.000 kr. af Fondet til Fædrelandets Vel. Også fra Nationalmuseet forelå en lykønskning, hvor museumsinspektør Torben Ejlersen skrev: "...på Nationalmuseets Møllelaboratorium glæder vi os over den energiske og velgennemførte restaurering af møllens ydre og håber for Møllelauget at næste fase vil blive lige så vellykket."

I 1985 fortsatte Majbølle Møllelaug indsamlingen af midler til restaureringen af Majbølle Mølle. Restaureringen har foreløbigt kostet 285.000 kr., hvoraf private borgere har bidraget med 50.000 kr. og Sakskøbing kommune med et tilsvarende beløb.

I efteråret 1986 begynder restaureringen af Majbølle mølles indre: Dæk og trapper bliver udskiftet og hele mølleværket sættes i stand. Det koster ca. 130.000 kr. og til slut skal møllen forsynes med vinger som koster 90.000 kr.

Målet var at Majbølle Mølle skulle stå helt færdig og funktionsklar som Sakskøbing kommunes vartegn, når den nye Farømotorvej skulle indvies i 1988.