1896
I 1895 lod Christen Andreas Andersen den gamle stubmølle i Majbølle fra ca. 1760 nedrive. I stedet opførte han i 1896 den nuværende store hollændermølle med et vingefang på 30 alen, bygget af møllebygger Niels Clausen fra Toreby.
 
1907
Christen Andreas Andersen fortsatte byggeaktiviteterne omkring Majbølle Mølle. Han opførte bageriet ved siden af møllen og byggede motorhuset bag møllen til en 14 HK Holeby Petroleumsmotor, så møllen også kunne male mel, når det var vindstille.

1918
Christen Andreas Andersen døde ugift og barnløs, men hans kusine, Sidsel Christophersen Kølle, havde i 1890 indgået ægteskab med en møllersvend på Majbølle Mølle, Jens Martin Rasmussen. De to overtog i 1918 Majbølle Mølle, og sikrede derved at møllen forblev i slægtens eje.

1936
I 1936 blev der installeret en el-drevet kværn på 2. stokværk i Majbølle Mølle, fremstillet af Brd. Clausen i Toreby, sønnerne af Majbølle Mølles møllebygger. Derved blev næsten hele industrialiseringens historie samlet i een bygning.

1938
Den gamle møller, Jens Martin Rasmussen, trækker sig tilbage og overlader hele virksomheden til sønnen Martin Rasmussen.

1942
I 1942 kørte Majbølle Mølle for sidste gang for vindkraft.
Den sidste møllersvend beretter: "Den ene møllearm var på det tidspunkt ret medtaget på grund af ælde, og skulle derfor køres med forsigtighed. En pludseligt fremfarende storm overrumplede mig: Jeg nåede ikke ud i tide, så jeg kunne få bremset møllens fart. Møllens bremse bestod jo af træ, som møllens øvrige dele, og derfor kunne man ikke bremse ubegrænset, da bremsen så ville tænde ild i møllen. Resultatet blev at den ene vinge brækkede af og faldt ned i taget på bageriet. Heldigvis skete der kun materiel skade ved uheldet. Da der på det tidspunkt imidlertid ikke var meget mølleriarbejde tilbage, besluttede daværende bagermester, Martin Rasmussen, at møllen ikke skulle istandsættes, idet vi jo også havde en elektrisk kværn og et valseværk, der var installeret som reserve, såfremt der ikke var vind nok til vindmøllen."

1944
Et koldlyn slår ned i Majbølle Mølle. Møllen bliver ikke antændt, men møllens vingeaksel og velle af egetræ, som er de to største drivaksler i møllen, bliver splintret. Ethvert forsøg på at genstarte Majbølle Mølle, ville fra nu af blive særdeles kostbart. Selve møllen lå nu hen, mens aktiviteterne samlede sig omkring bageriet ved siden af møllen.

1961
Martin Rasmussens søn, Gunnar Rasmussen, gift med Grethe Annelise Rasmussen, overtager Majbølle Mølle, som fortsætter som bageri indtil 1981.