Udskriv
 
Oprindelig var Majbølle Mølle en stubmølle og fungerede som sådan fra 1612 til 1896. Men med udviklingen fulgte også ønsket om en mere effektiv og tidssvarende mølle, og resultatet blev den nuværende Hollændermølle. Møllen var i funktion indtil 1982, hvor den blev overdraget til Majbølle Møllelaug og med sognepræst Lars Graff Nielsen i spidsen blev møllen restaureret og derefter genindviet i 1989 af Prins Henrik.
 
I forrummet er der en udstilling af gamle markredskaber, og på mølleloftet (andet stokværk) finder man en udstilling om møllens restaurering. Selve kornmagasinet fungerer i dag som møderum og udstillingsrum, og som café i forbindelse med møllens forskellige aktiviteter, herunder julemarkedet og særlige tema-arrangementer.
 
MajbølleMøllelaug består af en bestyrelse og godt 150 medlemmer, der sørger for vedligeholdelse og renovering af møllen. Møllen lejes også ud til medlemmer, der ønsker at holde en fest eller et møde i særlige historiske omgivelser. Møllen ejes af den selvejende institution Majbølle Møllelaug.